Stojíme za každým, kdo se chce v životě ubírat tím správným směrem. Podporujeme sportovní a tělovýchovné aktivity dětí a mládeže a preventivní programy, které pomáhají navést mladé lidi na dobrou cestu.

INVESTUJEME
DO BUDOUCNOSTI

Sport

Jsme partnerem hokejového klubu pro děti školního věku HC RT TORAX Poruba. Žákovská mužstva 3.–9. tříd včetně dorostenců a juniorů jsou účastníky nejvyšších soutěží pořádaných českým hokejovým svazem a všechna žákovská mužstva se pravidelně umisťují na předních místech tabulek svých kategorií. Podporujeme děti a mládež v pozitivním přístupu k životu prostřednictvím sportu. Vedením mládeže a dětí ke sportu se také snažíme přispět k prevenci proti alkoholu a drogám.